Botræning

Vores botræningstilbud sigter mod at afdække den enkelte elevs støttebehov og give eleven færdigheder til at kunne klare sig så selvstændigt som muligt i egen bolig.

 

Botræningen omhandler træning inden for rengøring, vasketøj, madlavning (herunder udarbejdelse af kostplan og indkøb), personlig hygiejne, transport (kørsel i bus og tog) og økonomi.

Vi lægger stor vægt på, at eleverne øver sig i at begå sig lokalt og socialt.

Vi øver således eleverne i sociale færdigheder: Hvordan inviterer man gæster? Hvad kan jeg lave, når jeg er alene, og hvad kan jeg lave, når jeg er sammen med andre?


Vi lægger også stor vægt på, at eleverne lærer at bruge deres fritid aktivt.

Vi har derfor et bredt udbud af fritidsakviteter.

Læs mere om vores fritidsaktiviteter.