Tilsyn

Socialtilsyn Øst som ligger i Holbæk kommune, er den godkendende og tilsynsførende myndighed overfor Østagergård. Det er b.la. tilsynets opgave at vurdere Østagergårds organisatoriske og økonomiske forhold. 

 

Du kan se tilsynets sidste rapport om Østagergård, her: Tilsyn 2018.

Styrelsen for patientsikkerhed skal føre tilsyn med Østagergårds procedurer i forhold til bl.a. håndtering af medicin. Læs den seneste rapport om Østagergård fra Styrelsen for Patientsikkerhed her: Patientsikkerhed 2018

Som alle Socialtilsyn, har Socialtilsyn Øst, en whistleblower ordning, hvor alle borgere kan henvende sig anonymt, for at anmelde forhold på sociale tilbud.

Henvendelse kan ske på telefon 72 36 14 53 eller via deres hjemmeside, her:

Socialtilsyn Øst