Målgruppe

Vores målgruppe på Østagergård er unge og voksne med medfødt hjerneskade, erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, tilknytningsforstyrrelser og autismespektrumforstyrrelser som .ADHD, ADD og autisme.

De har alle et omfattende behov for støtte og vejledning på det intellektuelle og følelsesmæssige område. Det er desuden karakteristisk for vores elever, at de ikke umiddelbart står til rådighed for det almindelige arbejdsmarked på grund af deres handicap.

Vi har ikke mulighed for at modtage personer med svære psykiatriske diagnoser, alvorlige fysiske handicaps, udadreagerende adfærd eller misbrug.

Vi accepterer ikke brug af alkohol eller rusmidler på Østagergård.​

KP 2 ern.JPG