Pædagogik og metode: miljøterapi og nødvendiggørelse

Eleverne på Østagergård er mennesker, som har det til fælles, at de har svært ved at overskue og magte tilværelsen. Det overordnede formål med et ophold på Østagergård, er derfor at skabe helhed, mening og kvalitet i den enkelte persons liv og give dem redskaber til at blive så selvhjulpne og selvstændige som muligt.

 

Vi arbejder med en miljøterapeutisk og individuelt tilrettet pædagogik. Eleverne indgår i en kollektiv sammenhæng i arbejdslivet, hvor deres indsats er nødvendig, og hvor de udvikler roller og identitet, som giver dem redskaber til et værdigt liv.

 

Livet på Østagergård giver mulighed for at opbygge en tryg og sammenhængende tilværelse med støtte og vejledning til både arbejde, aktiviteter og det sociale fællesskab..

På de to gårde, Østagergaard og Ravnshøjgård, deltager eleverne i landbruget og i fremstilling og forarbejdning af Østagergårds produkter.

 

De deltager også i levering af varer til kunder i lokalområdet og i det indre København.

Læs mere under STU/Beskæftigelse.