Økologisk kalvekød

Vores Angus kødkvæg fodres udelukkende med græs, hø eller ensilage, og lever i det hele taget et godt og

ustresset liv. Kalvene går hos deres mor, til de er ca. 10 måneder og naturligt ophører med at die. 

Alle dyr går på græs fra 1. april til 1. november. En stor del af vores dyr afgræsser om sommeren enge,

der er udlagt til naturpleje, fx ved Skjoldenæs Allé.

Opfodringen med udelukkende græs, hø eller ensilage samt nænsom transport og god modningstid gør at

vores kød er virkelig mørt og velsmagende.

Vores kød kan købes i gårdbutikken på Herslev Bryghus.