Naturpleje

Østagergård drives som et økologisk/biodynamisk landbrug.

Landbruget består af en ammekobesætning på ca. 50 moderdyr med opdræt samt et markbrug på ca. 100 ha med fokus på produktion af brødkorn.

I markbruget dyrkes ca. en tredjedel af arealet med kløvergræs og to tredjedele er brødkorn. Der dyrkes hovedsagelig gamle nordiske landsorter som f.eks. ølandshvede, men også sorter af rug og spelt indgår i dyrkningen. Marken forsyner gårdens eget mølleri med korn.

Kvægbesætningen er en angusbesætning, der har til formål at producere bæredygtigt oksekød. Bæredygtigheden består i, at sommerafgræsningen foregår på naturarealer, der normalt ikke kan dyrkes, samt vinterfodring med kløvergræs, der kommer fra det økologiske sædskifte, hvor kløvergræs samtidig forsyner markerne med kvælstof.

Østagergård udfører naturpleje med køer og kalve i form af græsning på forskellige arealer på Midtsjælland. Vi søger i øjeblikket nye arealer, som vores kreaturer kan græsse. Der kan søges tilskud til naturpleje på arealer der ligger i Natura-2000 områder. Kontakt os hvis du vil forhøre dig om muligheden for naturpleje.


Kontakt:

Driftsleder

Carsten Hvelplund Jensen, landmand@oestagergaard.dk, Tlf. 52 26 61 13.

kvæg på marken.JPG