Pårørende råd

Formål for vores pårørende råd

  • at varetage elevernes / de unges interesser bedst muligt,

  • at fremme et godt samarbejde og klima mellem eleverne / de unge og personalet,

  • at fremme et godt samarbejde mellem Østagergårds personale, forældre, pårørende eller plejeforældre

  • at være idéforum,  

  • at støtte op om Østagergårds aktiviteter, såvel indadtil som udadtil,

  • at videreformidle vigtige informationer,

  • at yde vejledning og støtte ved henvendelser, der vedrører Østagergård. 

pause.jpg