Pårørende råd

Formål for vores pårørende råd

  • at varetage elevernes / de unges interesser bedst muligt,

  • at fremme et godt samarbejde og klima mellem eleverne / de unge og personalet,

  • at fremme et godt samarbejde mellem Østagergårds personale, forældre, pårørende eller plejeforældre

  • at være idéforum,  

  • at støtte op om Østagergårds aktiviteter, såvel indadtil som udadtil,

  • at videreformidle vigtige informationer,

  • at yde vejledning og støtte ved henvendelser, der vedrører Østagergård. 

Østagergård   |   Slettebjergvej 21   |   4174 Jystrup   |   Tlf.: 57 52 88 14 / 57 52 88 15   |  post@oestagergaard.dk     EAN-nr. 5790002583001