top of page

10. klasse for unge med særlige behov, undervisning efter folkeskolelovens §20 stk. 2.

Østagergård er et helhedstilbud og har en lang historie med undervisning i og med landbrug og andre praktiskfaglige linjefag i samspil almene skolefag. Den praktiske undervisning skaber meningsgivende sociale fællesskaber og giver den unge færdigheder der kan overføres til praktikpladser og et meningsfyldt arbejdsliv.

 

 

Skolefaglighed

Det praktiske arbejde giver uddannelsen perspektiv og bruges konstruktivt i de almene skolefag. Vi tilbyder undervisning og folkeskolens prøver i dansk, matematik, engelsk og naturfagene og derudover teoretisk og praktisk undervisning, der kan lede frem til at eleven erhverver traktorkørekort samt andre relevante kurser. Undervisningen tilrettelægges med hensyntagen til hver enkelt elevs behov og målsætninger.

 

Linjer 

Vores praktiske undervisning er bundet op på linjer. Alle elever tilknyttes en linje og en kontaktlærer på denne linje. I 10. klasse tilbyder vi

 

Heste/ridning

Landbrug

Gartneri

Køkken 

Bageri

Snedkeri

Grønt anlæg

Mølleri

 

Som elev på Østagergård får du formiddagsmad og varm mad til frokost hver dag. Tilstedeværelse er 28 timer og 45 minutter om ugen med mødetid kl. 8.15.

Samfundet er vores øvebane

Vi bruger et stærkt samarbejde med lokalsamfundet som øvebane til at udvikle de færdigheder der kræves for at kunne begå sig i og være en del af et fællesskab og en aktiv del af samfundet. Naturpleje, pasning af grønne anlæg og fællesmad for lokale borgere er blandt aktiviteterne der knytter os til samfundet uden for Østagergård.

 

Østagergård og det hele liv

Som elev på Østagergård har man mulighed for at få samtaler med en fast tilknyttet psykolog. Som en del af skolens tilbud er også forskellige aktiviteter i fritiden, bl.a. ture til forskellige klubarrangementer, fodboldtræning og fisketure som alle elever er velkomne til at deltage i uanset om de bor i vores tilbud eller andre steder.

bottom of page