top of page

Siden 1989 har vi været drevet af en mission

Nemlig at skabe et fundament, hvor unge og voksne med særlige udfordringer kan få styrket deres livskvalitet gennem (ud-)dannelse, indsigt og anerkendelse.

 

Vores formål er at skabe rammer, hvor eleverne kan opbygge et socialt liv og tilegne sig redskaber til et værdigt liv med livsmod og livsduelighed.

 

Vi gør dette ved at tilbyde et univers, der indeholder alle aspekter af livet, så vi kan skabe tryghed og sammenhæng for den enkelte. 

Vores pædagogiske metode tager afsæt i resultatorienteret mesterlære med en høj grad af struktur og forudsigeligehed. 

Vi arbejder med miljøterapi og formålet med miljøterapien er at opbygge livdsdueligehed og robusthed. Gennem det særligt indrettede miljø skabes livsfærdigheder - socialt, fagligt og personligt. 

Med respekt og omsorg og med blik for den enkeltes ressourcer giver vi ansvar. 

Fællesskabet og aktiviteten er rammen for vores møde med hinanden. 

91780480_1128047190877841_1925935684250501120_n.jpg
165306647_1424240181258539_7383297117702158987_n.jpg

Vores hverdag bygger på følgende værdier 

 

Vi respekterer individet og tror på ligeværdighed.

​Vi tror på bæredygtighed for både mennesker og natur.

 

Vi tror på, at alle har enestående evner og kan bidrage til fællesskabet.

 

Vi giver omsorg og tager ansvar for hinanden.

Mission og værdier

Målgruppe

 

Vores målgruppe på Østagergård er unge og voksne med behov for støtte i den personlige, sociale og faglige udvikling.

​STU-/beskæftigelses-eleverne har alle et omfattende behov for støtte og vejledning i hverdagen. Vi giver dette gennem et stærkt fællesskab, der rummer den enkelte. Desuden tilbyder vi et alsidigt fagligt læringsmiljø båret af faguddannede lærer og pædagogiske mentorer. 

Vi har ikke mulighed for at modtage personer med alvorlige psykiatriske diagnoser, udadreagerende adfærd eller misbrug.

Vi accepterer ikke brug af alkohol eller rusmidler på Østagergård.​

756017_3f518160a7d74481bafed3e694a4e80a~mv2.jpg
258765767_1600160610333161_2639810368432123481_n.jpg
bottom of page