STU
 

STU-uddannelsen på Østagergård tilrettelægges altid i tæt dialog med den enkelte elev, så uddannelsen så vidt muligt afspejler elevens interesser og ønsker. Eleverne deltager i undervisningen på det niveau, den enkelte har resurser til og forudsætninger for.

Alle STU-elever får en PAS-test, der beskriver den enkelte elevs stærke sider.

Vores 3-årige STU-uddannelse tager afsæt i de faglinjer og værksteder, vi har på gården. Uddannelsen veksler mellem praktik og teoretisk undervisning. Vi tilbyder også undervisning i de almene skolefag sam­fundsfag, dansk og matematik.

Herunder finder du beskrivelser af vores 6 STU-linjer.

Østagergård   |   Slettebjergvej 21   |   4174 Jystrup   |   Tlf.: 57 52 88 14 / 57 52 88 15   |  post@oestagergaard.dk     EAN-nr. 5790002583001